Gömülü diş, çene kemiği içerisinde yeterli alana sahip olmadığı için diğer dişlerin arkasında veya yanında kalmış bir diştir. Gömülü dişler, diş eti altında veya kemik içinde kalmış olabilir. Bu durum ağrı, enfeksiyon, çene şişmesi, diş çürümesi, diğer dişlerin çarpışması ve dişlerin hareketi gibi problemlere neden olabilir.

Gömülü Dişler Nasıl Çıkartılır?

Gömülü dişler genellikle cerrahi olarak çıkarılırlar. Bu işlem diş hekimi veya ağız cerrahı tarafından yapılır. Lokal anestezi altında gerçekleştirilir. İşlem sırasında diş eti kesilir ve dişin üzerindeki kemik çıkarılır. Daha sonra, diş çıkarılır ve diş eti kapatılır. Cerrahi işlem sonrası ağrı ve şişlik gibi semptomlar normaldir. Genellikle ağrı kesiciler ve buz uygulaması gibi yöntemlerle kontrol altına alınabilir. İyileşme süreci, kişinin yaşına, genel sağlığına ve işlemin zorluğuna bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle birkaç gün veya hafta içinde tamamen iyileşir. Tedavi süreci ile ilgili daha fazla bilgi için, diş kliniğimizden randevu almanızı öneririz.

Yirmilik Diş Çekimi Fiyatı

Yirmilik Diş Çekimi Fiyatı

Yirmi yaş dişleri neden gömülü kalırlar?

Yirmi yaş dişlerinin gömülü kalmaları ile ilgili ortaya atılmış birçok teori mevcuttur. Genetik olarak anneden gelen küçük çene yapısı ile babadan gelen büyük diş yapısı sonucundaki uyumsuzluklar, beslenme alışkanlıkları, süt dişlerinin erken kayıpları, çenede enfeksiyon, kist gibi patolojik oluşumların varlığı gibi birçok etkenin 20 yaş dişlerinin gömük kalmasına neden olduğu düşünülmüştür.Yine rafine ve yumuşak besinlerle beslenme sonucunda çene gelişiminin giderek daha sınırlı olması, yirmi yaş dişlerinin gömülü kalmasına dair bir neden olarak düşünülmüştür.

20 Yaş Dişi Çekilmek Zorunda Mıdır?

Her yirmi yaş dişinin ameliyat ile alınması gibi bir kural yoktur. Klinik ve radyolojik muayeneler sonucunda, diş çekiminin hangi yöntemlerle yapılacağına diş hekiminin karar vermesi gerekmektedir. Her 20 yaş dişinin, çekiminin zor olacağını düşünmek de yanlıştır. Çekilmesi düşünülen 20 yaş dişinin konumu, boyutları ve şekli; normal bir diş çekimi ya da ameliyatla dişin alınmasına karar verilmesini sağlar.

Yirmi Yaş Dişleri Hangi Durumlarda Çekilir?

  • Dişlerin sürmesi evresinde; besin artıkları ve bakteriler diş yuvasında birikerek çürük oluşumlarına yol açarlar. Çürüğün meydana geldiği dişlerde ve bu dişlerin çevresinde bulunan komşu dişlerde enfeksiyon ve apse oluşumu görülebilir. Bu oluşumlar ise kişiye, çok şiddetli ağrılar hissettirebilir.
  • Henüz bir kısmı sürmüş dişlerde, o alanda var olan enfeksiyonun yumuşak dokuya da yayılmasıyla oluşur. Bu durum; ağız kokusuna, ağrıya ve şişliklere yol açar. Bazen ise ağzın tam açma ve kapama yapma işlevini engeller. Bu durum ise trismus olarak adlandırılır. Eğer; bu durum bir an önce tedavi edilmezse; enfeksiyon, lenfler aracılığıyla yanak ve boyun bölgesine doğru ilerleyerek yayılım gösterirler.
  • 20 yaş dişlerinin sürmesi esnasında, komşu dişler baskıya uğrarlar. Bu baskının oluşturduğu basınç, ağrıya yol açar ve bu durum; “basınç ağrısı” olarak adlandırılır. Hatta; bazı durumlarda, komşu dişlerin aşınması bile görülebilmektedir.
  • Genç yaşta olan kişiler, dişlerinde var olan çapraşık ve bozuklukların tedavi edilmesi için ortodontik tedavi yaptırırlar. Yirmi yaş dişlerinin sürmesi esnasında  basınç oluşur. Komşu dişlere de kuvvet uyguladığı için bu kuvvet dişlerde itmeye sebebiyet verir. Bu itme ise dişlerde çapraşık oluşumlarına neden olur.
  • Protez tedavisi uygulanması düşünülen hastaların, yirmi yaş dişlerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni, nadir olarak; 20 yaş dişlerinin, protetik olarak kullanılabilme ihtimalidir.
  • 20 yaş dişlerin sürmesi esnasında; etrafında folikülün (kılıf) rezorbe olmaması nedeniyle kist oluşumları görülebilir. Bu oluşumlar büyüyerek, çene kemiğinde aşınmalara neden olur. Ayrıca kemikte büyük boşlukların oluşumuna ve buna bağlı olarak da çene kemiğinin zayıflamasına yol açar. Zamanla zayıflayan çene kemiklerinde de kırıklar oluşur. Nadir olarak görülüyor olsa da; bu kistler, tümöre dönüşünceye kadar devam edebilir.